Ontslagbegeleiding

Voor wie?
Voor werknemers en werkgevers die net als wij van mening zijn dat beëindiging van een arbeidsrelatie een 'win-win situatie' kan zijn.

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsrelatie beëindigd moet worden. Soms lost zich dit op doordat de betrokken medewerker snel een andere baan vindt. Vaak echter leidt ontslag tot lange en dure procedures. Aan het eind is er soms een winnaar, maar meestal alleen verliezers.

Het ontslagrecht lijkt steeds meer een materieel karakter te hebben. De werkgever calculeert zijn verlies, de werknemer rekent zich rijk.

Onze ontslagbegeleiding is gebaseerd op de gedachte dat het mogelijk is een win-win situatie te creëren. Zowel de werkgever als de werknemer kan het initiatief nemen om BHP in te schakelen. Beide partijen moeten ons echter accepteren in de rol van bemiddelaar.

Wat levert het u op?
Een oplossing, die door samenwerking tot stand is gekomen en waar 'alle partijen' zich in kunnen vinden. Voor de werknemer een ontslagregeling waarmee hij met opgeheven hoofd het bedrijf verlaat om zijn loopbaan elders voort te zetten.

Voor de werkgever behoud van zijn goede naam, omdat op sociaal verantwoord wijze afscheid is genomen; voor zowel de vertrekkende werknemer als ook voor zijn oud-collega's een positieve ervaring die waardering oogst. En uiteraard ook een overzichtelijk, afgebakend en beheersbaar kostenplaatje.

Wat komt aan bod?

De eerste stap is dat BHP de situatie in kaart brengt. Onze adviseur praat met zowel de werkgever als de medewerker. In dat gesprek komt aan de orde:

  • wat is de reden van de wens om de arbeidsrelatie te verbreken?
  • om welke functie gaat het?
  • hoelang bestaat het huidige dienstverband?
  • wat zijn de arbeidsvoorwaarden?
  • is het voornemen van ontslag definitief of is er een mogelijkheid om dat te voorkomen?

In onze analyse wegen wij ook de situatie waarin de organisatie zich bevindt en de privé-situatie van de medewerker. Onze adviseur geeft beide partijen uitleg over de wet- en regelgeving en hun rechten en plichten.

Op basis van de analyse formuleren werkgever en werknemer samen een voorstel; onze  adviseur vervult de rol van intermediair. Hij kweekt begrip voor elkaars belangen en probeert geschilpunten op te heffen. Hij biedt inzicht in een mogelijke regeling die beide partijen past. Naast de gebruikelijke financiële vergoeding kan een opleiding of outplacement onderdeel zijn van de regeling.  Is de regeling vastgesteld, dan draagt BHP zorg voor de correcte juridische afwikkeling.